PF 2019

Vážení členové SDH Pornice, naši příznivci a návštěvníci internetové stránky, dovolte mi, abych na počátku nového roku poděkoval Vám všem za práci, podporu a přízeň v uplynulém roce.

Z pohledu hasičských soutěží byl pro náš sbor uplynulý rok velmi úspěšný. Jsem velmi potěšen tím, že zde mohu zmínit výjimečné sportovní úspěchy Adély Jarošové, Milana Kochaníčka a Petra Jaroše. Děkuji jim tímto za reprezentaci a za vynikající umístění ve významných hasičských soutěžích nejen na krajské, ale dokonce i na celostátní úrovni.

Děkuji všem našim sponzorům za podporu a přízeň. Věřím, že i v novém roce se s Vámi všemi budeme dál setkávat na společných akcích a soutěžích. Přeji všem šťastný rok 2019.

Dušan Hejkrlík, starosta SDH Pornice

PF 2019
PF 2019