PF 2021

Vážení příznivci SDH Pornice a návštěvníci internetové stránky, děkujeme Vám všem za podporu a přízeň v uplynulém roce. Děkujeme všem našim sponzorům za podporu a přízeň. Věříme a přejeme si, abychom se v roce 2021 s Vámi všemi setkávali na společných akcích a soutěžích.

SDH Pornice

PF 2019
PF 2019