Rok 2013 v SDH Pornice

Začínali jsme jako každý rok tradičním voděním medvěda - neboli Ostatky. Ty se uskutečnily 9. února a zúčastnilo se 12 členů. V zimě byla dokončena montáž tanečního parketu, na jehož materiál jsme dostali dotace v loňském roce.

S příchodem jara začala i příprava na soutěže v požárním sportu. Družstva mužů, žen a někde i starších pánů se účastnila soutěží v Morkovicích, Zdislavicích, Zdounkách, Medlově a samozřejmě také okrskové soutěže a námi pořádané soutěže "O pohár starosty SDH Pornice".

V dubnu proběhl sběr železného šrotu. V květnu jsme stavěli a káceli máj. V červnu jsme byli požádáni p. Hradečným o~pomoc při odvodnění příkopu po deštích vedle Broskvova mlýna, neboť voda prosakovala už i do sklepa. Zde bylo použito kalové čerpadlo. V tomto krásném letním měsíci také spojili svatbou své životy 2 naši členové - Petr Valouch a Kristýna Božáková.

V červnu, červenci a srpnu jsme se účastnili hasičských výletů v okolních obcích (Počenice, Švábenice, Lhota, Pačlavice, Prasklice, Morkovice, Tetětice, Uhřice). Náš výlet v Pornicích se uskutečnil 13. července. Zúčastnily se ho sbory ze Lhoty, Pačlavic, Prasklic, Morkovic, Počenic, Uhřic a Švábenic.

Pokračovala i spolupráce s mateřskou školou - P. Valouch a P. Jaroš pomáhali při vyklízení starého nábytku. V~září se konal 2. ročník soutěže "O~pohár starosty SDH Pornice", kde startovalo 15 družstev mužů, 6 družstev žen a 4 družstva starších pánů.

V listopadu jsme tradičně pořádali pro děti "Uspávání broučků a berušek". Děti si zde zasoutěžily a prošly obcí se světýlky. Na sokolské zahradě pro ně byly připraveny rozsvícené vyřezávané dýně a paní učitelky z mateřské školy připravily před školkou opičí dráhu.

Rok končíme vždy valnou hromadou, kde shrneme úspěchy i neúspěchy za celý rok.

Eva Dopitová, velitelka SDH Pornice