Rok 2010 v SDH Pornice

Rok 2010 jsme začali tradičním masopustem dne 13. února. Počasí nám přálo. Při procházce obcí jsme zároveň oslovili občany Pornic, zda chtějí obecní znak. Větší část občanů tento návrh podpořila, a proto obec Pačlavice učinila patřičné kroky a nechala vytvořit tři návrhy znaku u odborného heraldika.

Na první schůzi zastupitelstva obce se z těchto třech návrhů vybral jeden, který již používáme. Po dlouholetém usilování, jsme rádi, že se nám podařilo tento znak získat. Děkujeme Obci Pačlavice a všem občanům, kteří tento návrh podpořili.

Dne 5. května se v pornické kapli konala mše za sv. Floriána. Po mši byli pozváni členové ze sboru Prasklice, Osíčany a Morkovice k posezení a malému pohoštění do budovy Zadrevu.

Ženy začaly svou soutěžní sezónu 8. května v Morkovicích, kde se konala okrsková soutěž. I přes malou nervozitu se naše ženy na této soutěži umístily na 1. místě. Časomíra byla proti nám (zasekla se), a proto jsme musely útok opakovat. O to máme větší radost z vítězství, které nás poslalo do okresní soutěže. Děkujeme členům SDH Uhřice, že nám umožnili připravit se na okrskovou soutěž a předali nám pár svých zkušeností. Poděkování také patří zúčastněným členkám za vynikající reprezentaci našeho sboru.

Dne 21. května provedli muži sběr starého železa. Okresní soutěž se konala hned 19. června v Šelešovicích a my jsme měli málo času na přípravu některých disciplín. Pomoc nám nabídl sbor Prasklice a Morkovice, a to zapůjčením hadic k provedení běhu na 100\,m s překážkami. Také nám poskytli prostory a ostatní vybavení k tréninku na tuto disciplínu, za což jim patří náš upřímný dík. Na okresní soutěži jsme se umístili na 5. místě, ke kterému nám pomohly i dvě členky z Morkovic (Kristina a Marie Krejčí). Další naší soutěží byl memoriál Pavla Měrky v Litenčicích konaný 26. června. Zde jsme se umístili na 5. místě.

Od června do srpna proběhla sezóna hasičských výletů. Náš sbor se zúčastnil výletů ve Lhotě, Pačlavicích, Morkovicích, Prasklicích a Uhřicích. Dne 18. července jsme pořádali hasičský výlet my. Na úvod jsme přivítali zúčastněné hasičské sbory v areálu Zadreva. Poté se všichni oddávali soutěžím a bujaré zábavě. Pro všechny návštěvníky jsme připravili bohatou tombolu.

Byli jsme šťastní, že můžeme vystavit naši novou káď, kterou jsme si pořídili ze sponzorského daru od Agroptu p. Trávníčka a Agrodružstva Morkovice, za což jim velmi děkujeme. A také musíme poděkovat obci Pačlavice za generální opravu stříkačky, kterou jsme se na výletě také pochlubili. I přes nepřízeň počasí doufáme, že hosté strávili příjemné odpoledne. Naše poslední soutěž sezóny byla 18. září v Soběsukách "O pohár hyen zběsilých", kde se nám opět podařilo dostat na stupně vítězů. Třetí místo nás potěšilo a tím ženy úspěšně zakončily soutěžní sezónu. Úspěchy ženského týmu byly inspirací pro naše muže, kteří také vytvořili svůj tým. Po poctivém tréninku a účasti v Soběsukách skončili na hezkém 5. místě. Věříme, že budou nadále úspěšně reprezentovat náš sbor. Na konci října se na Zadrevě konala brigáda. Děkujeme paní Procházkové, která nám po dohodě poskytla svůj pozemek za Zadrevem, kde jsme provedli úpravu terénu, na kterou nám své stroje zapůjčilo Agrodružstvo Morkovice. Díky tomuto pozemku se zlepší naše tréninkové podmínky. Na jaře plánujeme dokončení úprav terénu.

Dne 28. října se sešel ženský tým na přípravu akce Uspávání broučků a berušek. Starosta SDH nám zde předal nové sportovní dresy, za které děkujeme firmě PL Biskupice a panu Ing. Sasovi z Drnovic. Z nových dresů máme velkou radost. Naše podzimní akce "Uspávání broučků a berušek" se konala již potřetí. S dětmi jsme se sešli 6. listopadu v areálu Zadreva. Měli jsme pro ně připravenou spoustu soutěží a her, při kterých se mohly vydovádět, a tím i vyhrát spoustu sladkostí. Dětem na soutěže svítil veliký oheň. Jako vždy měly občerstvení zdarma. Dospělým jsme nabídli svařák a jiné dobroty. My i děti jsme se dobře bavili. Celá akce byla zakončená slavnostním ohňostrojem.

Letos přibyli čtyři noví členové, a to Marek Polášek, Michal Přibylík, Petr Jaroš a Jana Navrátilová. Všechny ve sboru vítáme. Jelikož nemáme dětské družstvo, museli dva naši členové přestoupit do SDH Morkovice, kde získají spoustu užitečných zkušeností, které jim náš sbor nemůže poskytnout. Přejeme Renátě a Lukáši Dopitovým hodně úspěchů.

V letošním roce tragicky zahynul bývalý člen našeho sboru Jeník Božák ve věku 17 let. Pohřbu se zúčastnil starosta SDH a několik členů.

Rok 2010 jsme zakončili výroční členskou schůzí, kde jsme zhodnotili uplynulý rok, který byl pro nás opět úspěšný. Děkujeme všem sponzorům za jejich štědrost a obci Pačlavice za podporu našeho sboru. Dále děkujeme všem členům za jejich práci a obětovaný volný čas.

Mirka Motalíková a Alena Procházková

Pornická vlajka.
Pornická vlajka.