Mše Floriánská

V pondělí 3. května byla v pornické kapli sv. Floriana sloužena mše svatá k uctění památky sv. Floriana, patrona (nejen) hasičů a také za hasiče, kteří už nejsou mezi námi.

Tato mše byla sloužena i vloni a vyšla hlavně z iniciativy morkovského pana faráře, který podporuje udržování tradic na venkově. Mše se zúčastnili kromě dobrovolných hasičů z Pornic, také hasiči z Morkovic, Prasklic a Koválovic-Osíčan.