Hasičský výlet 2009

Jak se již stalo tradicí i letos se konal hasičský výlet SDH Pornice. Letos však byl o něco slavnostnější, neboť jsme slavili 105. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Pornicích.

I když jeho zorganizování a plánování probíhalo se značným předstihem, vše naplno začalo v sobotu 18.července. Od rána jsme zařizovali a dodělávali vše potřebné, chystali výletiště a hlavně s velkou obavou sledovali oblohu, protože předpověď počasí nám moc nepřála – alespoň co se soboty týče. Na tento den jsme měli naplánováno položení věnců k „pomníku padlých“ před mateřskou školou a na místním hřbitově. Vzhledem k tomu, že začalo hustě pršet, odložili jsme to na neděli. V 18 hodin pak byla v místní kapli mše za zemřelé hasiče a byl vysvěcen prapor SDH Pornice a soška svatého Floriána – patrona hasičů.

V neděli po poledni jsme nastoupili, abychom položením věnců u pomníku a na hřbitově uctili památku ve válce padlých občanů Pornic a našich předchůdců – zakladatelů SDH Pornice. Vzpomínkovou řeč pronesl náš čestný člen – ing. Pavel Trávníček.

Od 13.30 začalo vítání okolních sborů před MŠ Pornice. Po jejich přivítání sbory nastoupily do trojstupu a „odpochodovali“ na výletiště v areálu hasičské zbrojnice, za doprovodu dechové hudby ŠOHAJÉ. Pak už začala zábava. Všichni zúčastnění si mohli zastřílet ze vzduchovek, zahrát kuželky, zatancovat na písničky skupiny Tip-Top Q, nebo krojované kapely Šohajé. Pro děti bylo připraveno kolo štěstí.

Nakonec se nám letošní výlet opět podařil, i to počasí nám nakonec přálo a snad všichni odcházeli s pocitem příjemně stráveného odpoledne.

Na závěr chci poděkovat všem, kteří nám pomáhali a svojí nezištnou pomocí nám tak vyjádřili svoji podporu.

Další fotografie z tohoto hasičského výletu najdete na adrese fotimfotisfotime.rajce.net.

Hasičský výlet 2009.
Hasičský výlet 2009.