Modlitba hasiče

Nechť kdekoliv oheň vzplane, já splním si svoji povinnost.

Pro záchranu životů, Pane, dej mi síly dost.


V náručí vynést dítě, když ještě nevypršel čas,

ale i starce, muže či matku, která má šedivý vlas.

Stále na stráži stojím, protože povolaný jsem,

před ohněm blízké chráním a pomoci chci všem.

Když z Tvé vůle se má státi, Pane, že sám při tom život ztratím,

požehnej Pane mé rodině a laskavou rukou vrať jí,

co při plnění poslání, jsem já jiným lidem dal.

Amen.