Sraz II. - 21. 11. 2008

Dnes jsme v rámci omezených možností začali trénovat. Ať alespoň víme, co obnáší práce s hadicemi, naučili jsme se je rozhodit a znovu namotat. Po několika pokusech, snad aby nám zvedla motivaci, nám velitelka Mirka toto začala měřit stopkami.

Můžu říct, že mně to opravdu vedlo k větší snaze, protože jsem člověk soutěživý a věřím, že stejné to bylo i u ostatních, což usuzuji z toto jak jsme to stále znovu zkoušely, abychom si časy vylepšily. Pak jsme ještě zkusily doběhnutí "na připravenou základnu" a spojit hadice. Poté nás už zima opravdu vyhnala do budovy. Ani tam jsme však nezahálely a probíraly organizační záležitosti. Domluvily jsme se, že v rámci možností se budeme scházet každý týden. Dále jsme se rozhodly, že jelikož je naše vybavení velmi zastaralé a pořízení nového by vyšlo na cca 25.000 Kč, což je příliš velká částka na jednorázové vydání, budeme raději celý příští rok trénovat a soutěží se nezúčastňovat ? leda jako diváci.

Také jsme se domluvily, že abychom tyto nedostatečné finance trochu rozmnožily, pustíme se do aktivit, které by nám k nim dopomohly. Začneme ještě letos - chozením Mikuláše.

Účast: Motalíková Mirka, Procházková Alena, Škrabalová Markéta, Navrátilová Zuzana, Dopitová Lucie, Dopitová Eva, Mojtová Soňa, Rachtavová Lenka, Polášková Alena