Rok 2021 v SDH Pornice

V zimním období se prováděla údržba materiálu, nářadí a prostor areálu Zadrev a hasičské zbrojnice. Dne 17. dubna jsme pořádali tradiční jarní sběr železného šrotu v obci. Zároveň proběhly drobné opravy na cvičišti. Dne 1. května jsme postavili májku, ale v souladu s proticovidovými opatřeními bez účasti veřejnosti a v omezeném počtu členů. V místní kapli proběhla mše svatého Floriánka za hasiče a občany Pornic. V hojném počtu se zúčastnili i hasiči z okolních sborů. Po celý rok udržovali Petr a Kristýna Valouchovi areál a prostory budovy, aby bylo vše v naprostém pořádku pro zapůjčení a využití k rodinným sešlostem. Střídali jsme se v sečení trávy, úklidu po uspořádaných akcích a v dalších pracích. Přípravy na novou sezonu v požárním sportu probíhaly nejen v areálu zbrojnice, ale i individuálně v rámci možností jednotlivých členů. V roce 2021 proběhly dvě výborové schůze sboru, dvě schůze okrsku a jedna schůze okresního sdružení hasičů Kroměříž.

Dne 24. června zasáhlo jih Moravy silné tornádo. Hned druhý den jsme se společně se starostou Pačlavic Pavlem Čechem snažili zjistit, jak můžeme v postižené oblasti pomoci. Po telefonické domluvě s místním krizovým štábem jsme zajistili potřebné vybavení a 27. června vyjeli do obce Lužice ve složení P. Valouch, M. Dopita a P. Jaroš. Na místě jsme byli zařazeni k úklidu sutě, dřevin a různého materiálu od dřeva po železo. Další víkend 3. července jsme se tentokrát ve složení M. Dopita, L. Dopita a P. Jaroš vydali do obce Mikulčice pomáhat při úklidu rodinných domů, zahrad a jejich okolí. Byli jsme otřeseni tím, co jsme viděli, ale zároveň rádi, že jsme mohli alespoň malou měrou pomoci postiženým lidem. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, jenž ve svém volnu vyjeli pomoct lidem v nouzi. Poděkování patří i starostovi obce Pavlu Čechovi, který nám zapůjčil elektrocentrálu a nářadí na úklidové práce.

Dne 28. října jsme u pomníku padlých pornických občanů v I. a II. světové válce položili věnec k uctění jejich památky. V roce 2021 oslavili naši členové kulaté narozeniny. Pan František Šabata 70 let a pan Antonín Valouch 80 let. Tímto jim za celý sbor hasičů z Pornic blahopřejeme.

Vinou proticovidových opatření byly omezeny kulturní akce sboru jako jsou ostatky, hasičské výlety a různá výročí. Jakmile to ale bude možné, budeme se snažit obnovit naši činnost v plném rozsahu a navázat tak na tradice dřívějších let.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům SDH Pornice za jejich činnost v roce 2021, občanům Pornic za podporu a přízeň, starostovi a zastupitelstvu obce Pačlavice a všem, kteří nás nemalou měrou motivují k činnosti v hasičském sboru. V novém roce 2022 přeje všem lidem zdraví, štěstí a klid na duši.

Petr Jaroš, velitel SDH Pornice