Rok 2014 v SDH Pornice

Stejně jako každý rok, i letos jsme začali masopustním voděním medvěda, neboli ostatky, které připadly na 1. březen. 

Následně jsme se pak již zaměřili na přípravu letošních oslav 110. výročí založení sboru. Slavnostní schůze se konala 21. března a byli na ni pozváni zástupci ze sborů z okrsku Morkovice, ze Švábenic a Osíčan. Jako delegát byl pozván bratr Zdeněk Janásek. Na slavnostní schůzi se zavzpomínalo nejen na začátky sboru a činnost našich předchůdců, ale také jsme si připomněli, jak jsme pracovali my od znovuobnovení činnosti sboru v roce 2000. Členové byli oceněni za svoji práci ve sboru a hostům byly předány pamětní listy.

V květnu jsme již tradičně stavěli a káceli májku, a 10. 5. se zúčastnili okrskového kola požárního sportu v Prasklicích, odkud družstvo žen postoupilo do kola okresního - to se konalo 15. 6. na stadionu v Kroměříži. I zde se družstvu žen dařilo a umístily se společně s ženami z Bílan na 1. místě. Postoupily tak do kola krajského. Toho se zúčastnily hned následující týden v Horním Lidči a umístily se na krásném 4. místě. Poděkování za reprezentaci ve všech třech kolech požárního sportu patří nejen ženám z našeho sboru, ale také ze sborů Počenice, Morkovice, Pačlavice a ze Lhoty, které naše ženy doplnily a pomohly tak k velmi dobrým výsledkům.

Od června do srpna jsme se účastnili hasičských výletů v okrsku a ve Švábenicích. Náš výlet se konal 19. července a byl vyvrcholením oslav našeho výročí. Dopoledne se konala mše svatá v místní kapli, potom jsme položili věnec u kříže na místním hřbitově, jako vzpomínku na všechny zemřelé členy našeho sboru. Slavnostní nástup proběhl před mateřskou školou, kde byl také položen věnec na památku padlých bratrů a občanů Pornic v první světové válce. Poté jsme se za doprovodu dechové hudby Šohajé přemístili na výletiště u hasičárny. Zde nám předvedli bratři hasiči z Těšánek, jak se hasilo dříve koňskou ruční stříkačkou a pak už následovalo to, co patří ke všem hasičským výletům. Byla připravena i střelba ze vzduchovky, kuželky, pro děti kolo štěstí. Štěstí mohli pokoušet i dospělí v bohaté tombole. K tanci a poslechu hráli po celé odpoledne Šohajé. Když se v podvečerních hodinách sbory rozloučily, vyměnily se kapely - místo Šohajů nastoupila skupina Dorádo. Ta nám hrála na večerní zábavě až dlouho do noci.

V průběhu roku se muži a ženy účastnili i několika soutěží v požárním sportu. Dne 20. září jsme pořádali 3. ročník soutěže "O pohár starosty SDH Pornice" v požárním útoku a 7. listopadu společně s Mateřskou školou Pornice akci pro děti "Uspávání broučků a berušek". Dne 12. prosince jsme se spolupodíleli se Sokolem Pornice a Mateřskou školou na akci uv{Vypouštění balónků pro Ježíška}.

Rok jsme zakončili výroční valnou hromadou konanou 27. prosince, kde byli zvoleni funkcionáři pro další období.

Eva Dopitová, velitelka SDH Pornice