Rok 2018 v SDH Pornice

Rok 2018 jsme v naší vesničce Pornice zahájili tradičními ostatky. První jarní dny byly ve znamení úklidu areálu hasičárny a údržby nářadí. V dubnu proběhl sběr železného šrotu v celé obci. Děkujeme panu Janečkovi a jeho rodině za umožnění složení kontejneru v jejich areálu. V květnu jsme dovezli, nastrojili a postavili májku. Tradičně poslední květnový den se za přítomnosti občanů pokácela. Samozřejmě u této události nechybělo bohaté občerstvení.

V červnu se naše družstva mužů a žen zúčastnila okrskového kola požárního sportu v Morkovicích. Po výborných výkonech se muži i ženy umístili na 3. místě. V červenci začaly tradiční hasičské výlety. Ten náš se uskutečnil v neděli 15. července. Díky hojné účasti okolních sborů a občanů, bohaté tombole a občerstvení byl velmi vydařený. Po celý rok jsme udržovali hasičský areál v čistotě a pořádku. Samozřejmostí bylo pravidelné sekání trávy a křovin. V budově bývalého Zadrevu probíhaly po celý rok různé rodinné akce, proto bylo zapotřebí i tyto prostory řádně udržovat. Tohoto úkolu se velmi dobře zhostili Petr a Kristýna Valouchovi, za což jim moc děkujeme.

Na závěr roku proběhla výroční schůze, na které jsme zhodnotili minulé období, naplánovali akce a program na rok 2019, poseděli a podebatovali s hosty a popřáli si do nového roku vše nejlepší. A proto taky Vám, občanům Pornic, zastupitelům obce Pačlavice, sponzorům, příznivcům hasičů chci poděkovat za nás hasiče, že jste nám zachovali přízeň v roce 2018 a do nového roku Vám přeji vše nejlepší, hodně zdraví a pohody.

Petr Jaroš, velitel SDH Pornice