Rok 2017 v SDH Pornice

Rok 2017 jsme začali údržbou techniky v areálu hasičárny. V únoru se uskutečnil tradiční masopustní průvod a v březnu sběr železného šrotu. Pod záštitou starosty sboru bratra Hejkrlíka se začalo budování přístřešku pro udírnu a gril. Spolu s bratrem Šabatou vybetonovali základy a opěrnou zídku, ostatní členové sboru pomáhali s krytinou, položením obrubníků a zámkové dlažby. Po celý rok pokračovalo sekání trávy v areálu hasičárny a místní mateřské školy.

Dne 20. května se u nás pořádala okrsková soutěž v požárním útoku žen, mužů, starších a mladších žáků. V červenci začaly hasičské výlety. U nás proběhl 17. července v duchu hasičských hodnot a tradic. V průběhu roku jsme se zúčastnili všech okrskových schůzí. Tradiční kulturní akce jako stavění a kácení máje, uspávání broučků a berušek proběhlo bez problémů.

Naše soutěž o pohár starosty SDH Pornice přilákala 24 týmů. V pohodové a přátelské atmosféře proběhly jednotlivé útoky bez zranění a dohadů, a i proto byla soutěž všemi družstvy hodnocena velmi kladně! Co se týče sportovní stránky, musím se zmínit o našich úspěších v požárním útoku na soutěžích v Morkovicích, Počenicích, Litenčicích a Hošticích, kdy jsme se umístili třikrát "na bedně"! Spolu s dorosty a staršími žáky z SDH Pačlavice probíhala v našem areálu cvičení a také tréninky  na soutěže jednotlivců. V klidném a krásném prostředí hasičárny jsme rozšířili trénování o další disciplínu TFA. Úspěchy se začaly dostavovat v létě, kdy bratr Jaroš dovezl ze soutěží jedno 2. místo a dvě 3. místa. Tato disciplína se začala rozmáhat v celém kraji, tak doufáme, že se přidají další členové.

Poděkování za činnost ve sboru hasičů z Pornic je jediné, čeho mohou jeho členové dosáhnout. A proto všem pornickým hasičům upřímně děkuji za práci a čas, který věnují tomuto spolku. Poděkování patří i starostovi a zastupitelům Obce Pačlavice, sponzorům a občanům Pornic za podporu v roce 2017. Do roku 2018 přeji všem lidem zdraví, štěstí a pohodu.

Petr Jaroš, velitel SDH Pornice