Požární sport v SDH Pornice v roce 2011

Dne 28. 9. 2011 jsme ukončili soutěží O pohár starosty SDH Pornice sezonu v požárním sportu a tak si dovolím seznámit vás zde s jejím průběhem. 

Hned od jara družstva žen i mužů začala trénovat na nadcházející období, ve kterém oba týmy toužily získat co největší množství nejen úspěchů, ale i zkušeností a samozřejmě nás kupředu hnala i touha získat pro náš sbor i nějaké ty poháry – a podařilo se. 

První soutěží, které jsme se v letošním roce zúčastnili byla 21. 5. 2011 - O putovní pohár starosty SDH Počenice, která je zařazena do soutěží Podhostýnské ligy (PHL). Ženy se zde umístily na 9. místě z 10 soutěžících družstev s časem 29,71 s. Muži měli smůlu – chyba na rozdělovači je posunula na 21. místo z 22 s časem 80,50 s – přesto se patří pochválit odhodlání, se kterým útok dokončili. 

Druhou soutěží v pořadí byla 28. 5. 2011 Okrsková soutěž v Morkovicích. Tady měly pro změnu smůlu ženy, když při výborně rozběhnutém útoku došlo k závadě na stroji. Proto nám byl umožněn druhý pokus, bohužel však tenhle útok se nám již tak nevydařil jako ten první a skončily jsme na 3. místě ze 3 s časem 33,81 s. Zato našim mužům se vedlo o poznání lépe – umístili se na krásném 3. místě z 11 družstev s časem 24,75 s. Vzhledem k okolnosti, že soutěžící na prvních dvou místech se vzdali možnosti jet náš okrsek reprezentovat na Okresní soutěž, postoupili tak naši muži – tímto jim nastalo období ještě pilnějších tréninků, neboť na okresní soutěži je čekala ještě štafeta 4x100 m a tzv. stovky – běh jednotlivců na 100 m. 

Mezi okrskovou a okresní soutěží se naši muži zúčastnili 4. 6. 2011 soutěže O pohár obce Karolín. Tahle soutěž je také zařazena do PHL – Podhostýnské ligy. Kvůli doteku na nástřikové čáře dostali muži "eNko" – pokud by nedošlo k téhle chybě, byl by jim započítán čas 29,19 s. 

Poté – 18. 6. 2011 – následovala již zmíněná Okresní soutěž v Kroměříži, na kterou se muži poctivě připravovali a to nejen v požárním útoku u nás na hasičárně v Pornicích, ale využili též možnosti trénovat na stovky a štafetu na cvičišti v Morkovicích, kde využili i rad již zkušenějších hasičů z Morkovic. Na soutěž nastoupili v plném počtu všech členů mužského družstva, plus se dvěma členy z SDH Morkovice – Zdeňkem Vašíčkem a Martinem Ševčíkem, kteří našim mužům vypomohli na štafetě a stovkách. Martin Ševčík svým výkonem na stovce nasadil laťku, kterou již nikdo nepřekonal a zajistil si tak vítězství v jednotlivcích a mužům z Pornic i cenné body, které jim v konečném hodnocení vylepšily umístění. V požárním útoku je opět provázela smůla a útok dokončili s časem 43,52 s. Ve štafetě se muži umístili na 7. místě, v jednotlivcích na 5. místě a v požárním útoku na 9. místě – celkově se umístili na 8. místě z 10. soutěžních družstev. Za zmínku jistě stojí i fakt, že 2 z našich žen (A. Sklářová, L. Dopitová) se zúčastnily okresního kola za SDH Morkovice. 

Čtvrtou soutěží v pořadí byl Memoriál Pavlů Měrkových v Litenčicích 25. 6. 2011. Aby se zde mohly ženy zúčastnit, musely jsme požádat o výpomoc i závodnice z SDH Morkovice (a na oplátku ženy z našeho sboru vypomohly ženám z Morkovic). Skončily jsme na 4. místě ze 7, s časem 24,79 s, přičemž 3. pohárové místo nám uteklo jen o 0,16 s. Zato muži měli tentokrát štěstí a získali 3. místo z 11 s časem 21,15 s. 

Na soutěž ve Zdounkách jsme se vypravili už i s týmem "Starších pánů". Zde se soutěž konala 9. 7. 2011 pod názvem Memoriál M. Horáka a J. Pospíšila. Vzhledem k tomu, že jsme již dříve věděli, že družstvo žen nebude opět kompletní, domluvili jsme se s členkou SDH Uhřice Ivetou Ludíkovou, která s námi začala trénovat. Proud nám zaběhla členka SDH Morkovice. Ve Zdounkách nám však štěstí nepřálo a chyba na stroji nás stála diskvalifikaci. Muži se umístili v silné konkurenci zkušených družstev na pěkném 9. místě z 16 s časem 25,56 s. Svou premiéru starší páni oslavili získáním poháru za 3. místo ze 4 družstev s časem 25,07 s.

Dne 30. 7. 2011 jsme si nenechali ujít soutěž v Nětčicích O pohár starosty SDH Nětčice. I zde jsme museli improvizovat a to i v týmu mužů, kde za chybějící členy zastoupily ženy na pozici koše a strojníka. Ženy opět musely přijmout pomoc z jiných sborů. Starší páni se zde nezúčastnili, což byla velká škoda, neboť by zde jistě získali umístění, protože byl původně přihlášen pouze jeden tým starších pánů a aby tahle kategorie mohla vůbec proběhnout, narychlo se zde skládaly ještě dvě družstva. Ženy zde nakonec obsadily 9. místo z 11 s časem 34,94 s, muži 18. místo z 26 s časem 23,27 s. Soutěž je zařazena do PHL. 

V další soutěži O Medlovského žabáka, která proběhla 27. 8. 2011 na Medlově, tentokrát soutěžili jen muži a starší páni – muži zíkali 8. místo z 13 s časem 25,78 s, starší páni 3. místo ze 3 s časem 26,03 s. 

V září jsme se chystali stejně jako v loni na soutěž do Soběsuk. Den před soutěží jsme se však dozvěděli, že byla zrušena a tak po výzvě konkurentů z Pačlavic jsme se rozhodli uspořádat soutěž O pohár starosty SDH Pornice u nás. Tahle soutěž nebyla v podstatě jen takovým "přátelským utkáním" mezi sbory Pačlavic, Pornic, Morkovic a Těšánek, ale také zkouškou na okrskovou soutěž, kterou zde budeme pořádat v r. 2012 na jaře. Proto jsme se sešli 28. 9. 2011 a zabojovali. Muži si svým úsilím vybojovali 3. místo z 5 s časem 21,94 s, ženy 2. místo ze 3 s časem 23,78 s a starší páni 3. místo ze 3 s časem 32,75 s. A protože vše "klaplo" jak mělo, soutěž se vydařila a všem zúčastněným se líbila, rozhodli jsme se, že v příštím roce si to zopakujeme, ale už na oficiálně vyhlášeném 1. ročníku. Také děkuji všem, kteří nejen svůj volný čas věnovali tomu, abychom si mohli u nás zasoutěžit, ať už to byli pan ing. Pavel Trávníček, Petr Jaroš a Dušan Hejkrlík, kteří zakoupili poháry, SDH Počenice, kteří na naši soutěž zapůjčili časomíru i rozhodčím bratru Novákovi a bratru Gremlicovi, kteří svým bedlivým okem dohlíželi, aby vše proběhlo tak, jak má. Poděkování samozřejmě patří i všem, kteří se postarali např. o technické zázemí, občerstvení atp. 

Na závěr si dovolím zhodnotit uplynulou soutěžní sezonu jako velmi přínosnou zkušenostmi, které jsme získali a také zážitky z některých soutěží nám jistě dlouho zůstanou v paměti a za to děkuji všem, kteří se aktivně účastnili.

Eva Dopitová, velitel SDH Pornice