Rok 2015 v SDH Pornice

Rok 2015 jsme zahájili změnami ve funkcích. Velitelku Evu Dopitovou nahradil Petr Jaroš a funkce hospodáře se po Milanu Dopitovi ujme Kristýna Valouchová. V únoru proběhlo tradiční vodění medvěda za účasti 18 masek. Každoroční sběr starého železa byl i v roce 2015 opět samozřejmostí. Za podpory Obce Pačlavice jsme zakoupili zahradní sekačku (traktorek), který využíváme nejen při údržbě celého areálu cvičiště, ale i při sekání trávy na zahrádce mateřské školy. Brigády na zbrojnici a údržba areálu probíhaly průběžně po celý rok.  

Cvičení začalo hned v jarních měsících. Vzhledem ke kvalitnímu terénu a výrobě překážek jsme započali spolupráci s SDH Pačlavice, kdy jejich mladší a starší žáci začali využívat areál k přípravě na závody na 60 a 100 m překážek. Cvičila s nimi i naše dorostenka Petra Jarošová. Muži i ženy našeho sboru v květnu uspořádali posezení u příležitosti stavění tradiční májky. Hasičské výlety byly od července podle možností navštěvovány co největším počtem členů, i když je to opravdu časově velmi náročné. Námi pořádaný hasičský výlet s večerní zábavou proběhl za nádherného počasí s hojnou účastí návštěvníků i sborů. Spolu s mateřskou školou jsme na podzim uspořádali rovněž již tradiční Uspávání broučků a berušek. Zúčastnilo se velké množství dětí a rodičů a byli velmi spokojeni.

V soutěžích jsme nenavázali na úspěšný rok 2014 – ten byl pro sbor velmi úspěšný především díky ženám, které se dostaly až do krajského kola. Čekáme tedy na návrat našich čtyř členek, které jsou momentálně na mateřské dovolené. Přesto se muži, ženy i staří páni několika soutěží zúčastnili. Snad jen pro připomenutí: Morkovice – ženy: 4. místo, okrskové Počenice – ženy: 3. místo, muži: 3. místo, pohár Počenice – staří páni: 3. místo, muži: 8. místo, noční soutěž Litenčice – muži: N. Naše soutěž „O pohár starosty SDH Pornice“ proběhla 19. září za účasti 22 týmů. Všichni se dobře bavili a výsledky byly až druhořadé. V hasičských soutěžích jsme měli zastoupení i mezi jednotlivci. Dorostenka Petra Jarošová obsadila v soutěži na 60 m překážek v Břestě a v Morkovicích shodně 3. místo. V tradiční soutěži železný hasič pořádané v Prasklicích náš člen Petr Jaroš obsadil 21. místo s časem 04:15.

Výroční schůze proběhla na závěr roku dne 28. prosince. Zhodnotili jsme uplynulý rok a naplánovali práce a další činnost pro rok následující.

Chtěl bych poděkovat Evě Dopitové za přínos pro sbor za jejího působení u nás. Eva přestupuje do SDH Morkovice jako trenérka mládeže. Dále děkujeme Obci Pačlavice, zastupitelům obce, sponzorům, příznivcům a všem, kteří nás jakkoliv podporují v naší činnosti. Poděkování samozřejmě patří i samotným členům SDH Pornice za jejich činnost.

Petr Jaroš, velitel SDH Pornice