Rok 2016 v SDH Pornice

Rok 2016 jsme zahájili tradičním voděním medvěda, které se konalo 7. února. V dubnu jsme uspořádali sběr železa, který jsme spojili s úklidem areálu i hasičské zbrojnice. Po celý rok členové SDH Pornice sekali trávu v zahradě mateřské školy v Pornicích. V našem hasičském areálu došlo v prosinci k výstavbě opěrné zídky a opravě plotu. 

Náš sbor pořádal stavění a kácení máje. Hasičské výlety jsme se snažili navštěvovat v co největším počtu členů dle možností i přes časovou tíseň. Hasičský výlet v Pornicích s večerní zábavou proběhl s hojnou účastí i přes nepřející počasí.

V listopadu proběhlo společně s mateřskou školou Uspávání broučků a berušek, které bylo zakončeno ohňostrojem. K 1.1.2016 je v našem sboru zaregistrováno 24 členů. Zúčastnili jsme se všech okrskových schůzí. V letošním roce jsme sportovní sezónu zahájili v květnu soutěží v Morkovicích, kde se naši staří páni umístili na 2. místě. Na okrskové soutěži v Počenicích se muži i ženy shodně umístili na 4.,místě. V červnu muži obsadili 10. místo na soutěži v Počenicích. V září se na noční soutěži v Litenčicích muži umístili na 13. místě.

Dne 17. září jsme v Pornicích uspořádali V. ročník soutěže O pohár starosty SDH Pornice. Soutěže se zúčastnilo 23 týmů. Z pěti ženských družstev zvítězily holky z Hoštic, tým Pornic skončil na 2. místě. Mužů bylo celkem 14 týmů. Výherci této kategorie se stali muži z Dětkovic, Pornice obsadily 6. místo. Ze čtyř týmů starších pánů vyhrál Sací tým. Pornice obsadily 2. místo. Za jednotlivce se

Petr Jaroš zúčastnil Železného hasiče v Prasklicích, kde si časově oproti loňskému roku polepšil, ale umístění bylo díky narůstající konkurenci horší, a to 30. místo.

Naše činnost spočívá v úzké spolupráci s SDH Pačlavice, kdy jejich dorost využívá náš velmi dobře udržovaný areál k cvičení na 60 a 100 metrů překážek. I toto dokazuje naši vstřícnost a vztah k hasičskému sportu, který se snažíme rozvíjet.

Na závěr chci poděkovat Obci Pačlavice, zastupitelům obce, starostovi SDH Pornice, sponzorům, příznivcům a všem, kteří nás jakkoliv podporují v naší činnosti.

Samozřejmě chci poděkovat i samotným členům SDH Pornice za jejich činnost.

Petr Jaroš, velitel SDH Pornice