Z kroniky

Začínali jsme jako každý rok tradičním voděním medvěda - neboli Ostatky. Ty se uskutečnily 9. února a zúčastnilo se 12 členů.

Myslím, že na Silvestra vyslovená přání všeho nejlepšího do roku 2012 byla vyslyšena a celý rok se nám v podstatě dařilo plnit to, co jsme měli naplánováno.

Rok 2011 byl opět velmi aktivním rokem a myslím, že nepřeháním, když řeknu, že se vůbec nemusíme stydět na něj zavzpomínat.

Rok 2010 jsme začali tradičním masopustem dne 13. února. Počasí nám přálo. Při procházce obcí jsme zároveň oslovili občany Pornic, zda chtějí obecní znak.

Rok 2009 byl na činnost velmi bohatý. Již v únoru se uskutečnily tradiční ostatky a to 21. února. Nálada byla výborná, masky veselé a počasí bylo krásné.

Rok 2008 byl na činnost snad nejbohatší od obnovení sboru. Začátek roku byl sice klidnější, ale pak již následovala spousta událostí.

V roce 2004 jsme oslavili výročí 100 let SDH Pornice.