Požární sport v SDH Pornice v roce 2021

Požární sport byl v roce 2021 hodně omezen, ale i tak jsme nezaháleli. Jediný závod v požárním útoku proběhl v Morkovicích na noční soutěži. Staří páni Pornic se umístili na krásném 2. místě.

Další disciplínou je tradiční TFA – „nejtvrdší hasič přežije“. Ve složení Milan Kochaníček, Gabriela Vojáčková a Petr Jaroš jsme objeli soutěže ve Zlínské lize železných hasičů. Osmé a zároveň závěrečné kolo se pořádalo u nás v areálu hasičárny a cvičiště. 

Dne 16. října za účasti šedesáti závodníků z celé Moravy a ze Slovenska proběhla soutěž za velmi krásného počasí. Ve dvou drahách a na specifické trati probíhaly těžké, ale férové boje o závěrečné umístění. Díky vysoké účasti diváků, bohatému občerstvení, perfektní pořadatelské službě a výborným výkonům závodníků proběhly závody velmi úspěšně. Pornice reprezentovali P. Jaroš, M. Kochaníček, G. Vojáčková a A. Jarošová. Byli jsme rádi za účast závodníků okolních sborů, kteří nás přijeli podpořit. Samozřejmě, že bez podpory sponzorů nejde takový závod pořádat. Tímto jim všem moc děkujeme. Velký dík patří především Obci Pačlavice a jejímu starostovi Pavlu Čechovi. Za bezvadnou přípravu a klidný průběh samotného závodu děkuji také pořadatelům, které vedl Milan Kochaníček. Kladný ohlas byl i ze strany závodníků, jejich trenérů a příznivců. Snad nám v roce 2022 situace dovolí opět pozvat závodníky TFA do Pornic.

Výsledky TFA Pornice 2021

  • Muži do 35 let: Milan Kochaníček – 3. místo
  • Muži nad 35 let: Petr Jaroš – 12. místo
  • Ženy: Adéla Jarošová – 7. místo
  • Ženy: Gabriela Vojáčková – 8. místo
  • Ženy: SDH Pačlavice Maruška Horáková
  • Muži: SDH Pačlavice Petr Horák – 8. místo

Celkové výsledky Zlínské ligy železných hasičů TFA 2021

  • Muži do 35 let: Milan Kochaníček – 2. místo
  • Muži nad 35 let: Petr Jaroš – 7. místo
  • Ženy: Gabriela Vojáčková – 7. místo

Musím také zmínit člena SDH Pornice Milana Kochaníčka, který se dne 28. srpna účastnil Mistrovství  České republiky v disciplínách TFA ve Svitavách. Obsadil zde krásné 14. místo v kategorii do 35 let. V konkurenci 43 závodníků je to úctyhodný výkon. Děkujeme Milanovi za výbornou reprezentaci SDH Pornice, okresu Kroměříž a také Zlínského kraje.
 

Petr Jaroš, velitel SDH Pornice