Obec Pornice

Obec PORNICE, část obce Pačlavice se nachází na střední Moravě, ve Zlínském kraji, na 49. st. severní šířky a 17. st. východní délky, 270 m n. m. na okraji Litenčické pahorkatiny. Místní jméno je patronymické, od osobního Pořen.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1235. Ví se, že v Pornicích stávala tvrz, a sice v humnech domů č.p. 25 a č.p. 26. Poslední zbytky této tvrze rozhrnul majitel usedlosti blíže potoku ještě před polovinou 20. st. do příkopu. Tato tvrz byla posledním sídlem a centrem samostatného statku lysických Kunštátů.

Nejvýznamnějším držitelem vesnic Pornice a Šváby byl Heralt z Kunštátu, který koupil tyto vesnice v roce 1420. To byly tyto vesnice ještě samostatné katastrální jednotky. Po čas husitských válek se o Pornicích mlčí, až začátkem 16. století se Pornice připomínají jako ves pustá při Litenčicích, v letech 1516-1561 při Morkovicích a poté se staly příslušenstvím Chvalkovským. Od roku 1612 spadají Pornice již pod Pačlavice, aniž víme, jak se k nim dostaly.

Někteří držitelé vesnic Pornice a Šváby nebo jen některých dvorů:

Markéta z Pornic
Ivan z Pornic
Ješek z Pornic 
Adam z Pornic
Ofka z Opatovic (z Pornic) a její synové Jan a Skoch
markrabí Jošt
Franěk z Pornic
Heralt Puška z Kunštátu
Jindřich z Rájce
Bedřich ze Špičky
Vaněk Pivo z Bařic
Milota z Morkovic
Jiřík Mrakeš z Noskova a jeho manželka Kateřina ze Šternberka
 

V obci stojí kaple, zasvěcená sv. Floriánovi, zbudovaná roku 1690. Hasičský spolek funguje v obci od roku 1904. Také je zde aktivní spolek Sokol.

Počet obyvatel:

před 100 lety (údaj z roku 1910): 502 obyvatel ve 104 domech,
v roce 2011: 215 obyvatel ve 114 domech.

V roce 2010 za podpory Obce Pačlavice a z iniciativy místních hasičů a ostatních občanů obce Pornice byl vytvořen a vešel v používání nový znak obce Pornice. Znaku Pornic dominuje spojení připomínky mlynářského řemesla a kdysi četných mlýnů ve vsi (mlýnské, tzv.palečné kolo a modrá barva štítu) a významného držitele osady v 1. polovině 15. století Heralta z Kunštátu (rodový štít, event. přílba s klenotem a přikryvadly). Kompozici doplňují zlaté květy mišpule, erbovní figury knížat Arenbergů, posledních šlechtických majitelů Pornic