SDH Pornice   Dnes je pondělí 6. prosince 2021. Svátek má Mikuláš.

Vítejte
na internetových stránkách
Sboru dobrovolných hasičů Pornice.

Z kroniky

  Z kroniky    Oslavy 100 let SDH    Členská základna    Ženský tým    Hasičské soutěže    Kultura v obci    Hasičské výlety    Fotogalerie    Kontakt    Pronájem budovy Zadrevu    Ostatní    Vzkazník    Kalendář akcí  
Znak Pornic

Rok 2012 v SDH Pornice

Myslím, že na Silvestra vyslovená přání všeho nejlepšího do roku 2012 byla vyslyšena a celý rok se nám v podstatě dařilo plnit to, co jsme měli naplánováno.

Únor byl ve znamení tradičního vodění medvěda, neboli ostatků, které proběhlo 18. 2. I když masek nechodilo tolik, co v předešlém roce, byla to povedená akce s veselím a radostí, které ji vždy provází.

V březnu a dubnu se pokračovalo v dokončení přístřešku pro muzikanty. Byl vydlážděn a zastřešen, takže jsme se již nemuseli bát nepříznivého počasí jako v předchozích letech, kdy muzikanti byli jen na provizorním pódiu z lešení a nad nimi jen igelitové celty, které v případě většího deště protékaly. Proběhly také další brigády, při kterých se uklízelo ve zbrojnici a v celém areálu a každoroční sběr železného šrotu.

Dne 30. dubna jsme již podruhé postavili májku. Příjemnou atmosféru s námi přišlo sdílet spousta nejen místních občanů. Věřím, že i z této akce se stane tradice.

V dubnu také muži začali opět s přípravou na sportovní sezónu. Příprava družstva žen byla ohrožena, neboť některé z nás se z osobních či pracovních důvodů nemohly účastnit tréninků a soutěží. A proto alespoň ty, co zůstaly, trénovaly společně s muži, kde doplňovaly případné chybějící bratry.

V květnu nám začala sezóna požárního sportu soutěží v Morkovicích, kde 5. května proběhl první ročník soutěže nazvané O putovní přilbu Josefa Vašiny. Za náš sbor se účastnili družstvo mužů a starších pánů.

Dne 19. května následovala soutěž v Počenicích, která je zařazena do PHL. Další týden, 26. května, jsme pořádali u nás v Pornicích okrskovou soutěž. Účastnilo se 10 družstev mužů (Pornice, Vlčí Doly, Prasklice, Počenice, Pačlavice A, B, Morkovice, Tetětice, Uhřice a Lhota), 5 družstev žen (Pačlavice A, B, Morkovice, Uhřice, Pornice) a 5 družstev mladších žáků (Morkovice, Počenice) a 5 družstev starších žáků (Morkovice, Počenice, Prasklice). Třešinkou na dortu pak byla účast dvou družstev přípravky z Morkovic. Počasí nám přálo a věřím, že soutěž dopadla ke spokojenosti jak nás pořadatelů, tak i ke spokojenosti soutěžících. Mohu snad říct, že tenhle den také byla pro letošní rok zachráněna existence družstva žen, neboť se na soutěž přišla podívat i děvčata ze Lhoty. Požární sport se jim zalíbil a pak už následovala domluva na společném trénování a účastech na soutěžích. A kde je dobrá vůle, je možné vše – přidaly se ještě další ženy ze sboru i mimo něj a znovu začalo fungovat znovuzrozené družstvo žen.

Odpoledne po soutěži jsme pokračovali kácením máje, kde byla opět hojná účast místních obyvatel, ale i členů z jiných sborů, kteří se rozhodli s námi zůstat po vydařené soutěži. A protože v nás zůstala stále ještě soutěživost a dobrá nálada, zahráli jsme si i míčové hry, například fotbálek a vybíjenou.

I červen byl poměrně nabitý – 9. června účast mužů na soutěži v Litenčicích. I v letošním roce jsme byli požádáni ředitelkou MŠ Pornice o spolupráci a pomoc při údržbě a zvelebení zahrádky ve školce. Této prosbě jsme rádi vyhověli a 17. června proběhla brigáda, kde hasiči pomohli s natíráním, skládáním hraček a jinými potřebnými pracemi.

Dne 30. června se Marek Polášek účastnil soutěže Železný hasič v Prasklicích. Po této velmi náročné soutěži, která prověřila jeho fyzickou i psychickou zdatnost se ještě s muži účastnili soutěže ve Zdislavicích, která je poněkud jiná, než na co trénují, protože zde vodu nenabírají z kádě, ale nasáním z požární nádrže.

Od července do srpna jsme se účastnili hasičských výletů ve Lhotě, Pačlavicích, Prasklicích, Morkovicích, Osíčanech a Uhřicích. 14. července jsme pořádali výlet u nás. Počasí se proti nám tentokrát spiklo a celé odpoledne propršelo. Přesto mohu říct, že jsme vše zvládli i za těchto nepříznivých podmínek. Večer se pokračovalo taneční zábavou až do pozdních nočních hodin, kdy se konečně počasí umoudřilo a přestalo pršet, takže si mohl každý užít příjemný večer.

V průběhu těchto prázdninových měsíců jsme se účastnili také soutěží. Dne 28. 7. – soutěž v Roštíně, kde mělo svoji premiéru i nové družstvo žen, 18. 8. – soutěž v Nětčicích (PHL) – muži, ženy i st. páni a 25.8. – Medlov – muži a staří páni.

V září se také muži i st. páni zúčastnili soutěže v Chropyni (15. 9.) a 22. 9. jsme pořádali 1. ročník soutěže O pohár starosty SDH. Této soutěže se účastnilo 7 družstev mužů (Pornice, Pačlavice A, B, Zahnašovice, Morkovice, Počenice a Veselá u Zlína), 7 družstev žen (Pornice, Pačlavice, Morkovice, Lhota, Počenice, Nětčice a Hodějice) a dvě družstva st. pánů (Pačlavice, Pornice). Stejně jako na okrskové soutěži i tentokrát jsme měli třešinku na dortu - byla jí účast družstva „zralých žen“. Tohle družstvo soutěžilo v kategorii st. pánů, neboť ženy, které soutěžily, byly všechny starší 30 let a poskládané jen pro tuhle soutěž z družstev žen z Morkovic, Pornic a Lhoty. A aby byla recese dokonalá a vypadalo to, že si „děvčata“ jen tak odskočila od plotny, místo ve sportovních dresech na start nastoupily v zástěrách a šátcích kolem hlavy. Je nutné podotknout, že tohle družstvo společně nikdy netrénovalo a některé z žen si v útoku vyzkoušely posty, na kterých běžně nesoutěží.

Také jsme mohli být přítomni u krásné akce Otvírání studánky na Švábce, kde jsme koncem září chystali občerstvení pro přítomné občany.

V říjnu se někteří muži zúčastnili na místní sokolské zahradě turnaje v nohejbale pořádaném Sokolem Pornice. Ženy si pak už mimo turnaj zahrály volejbal.

Dne 9. listopadu jsme ve spolupráci s ředitelkou místní mateřské školy připravili pro děti již tradiční USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A BERUŠEK, kdy si děti zasoutěžily, do listí ke spánku uložily papírové broučky a berušky, se světýlkovým průvodem prošly vesnicí, dostaly sladké odměny a teplý čaj a na závěr se mohly podívat na krásný ohňostroj.

Rok 2012 jsme ukončili výroční valnou hromadou 29. 12.

Na závěr chci poděkovat všem příznivcům sboru za jejich pomoc, sponzorům za jejich dary, Obci Pačlavice za podporu a členům za obětavou práci. Bez toho všeho by naše činnost nebyla možná.

Za SDH Pornice Eva Dopitová, velitelka SDH Pornice

Rok 2012 v SDH Pornice.

Rok 2012 v SDH Pornice.

18.03.2013 | TISK


TOPlist

  Úvodní stránka RSredakce | 2009-2015