SDH Pornice   Dnes je pondělí 6. prosince 2021. Svátek má Mikuláš.

Vítejte
na internetových stránkách
Sboru dobrovolných hasičů Pornice.

Z kroniky

  Z kroniky    Oslavy 100 let SDH    Členská základna    Ženský tým    Hasičské soutěže    Kultura v obci    Hasičské výlety    Fotogalerie    Kontakt    Pronájem budovy Zadrevu    Ostatní    Vzkazník    Kalendář akcí  
Znak Pornic

Rok 2008 v SDH Pornice

Rok 2008 byl na činnost snad nejbohatší od obnovení sboru. Začátek roku byl sice klidnější, ale pak již následovala spousta událostí.

K těm radostným (zejména pro jejich aktérky) patří svatby dvou členek - Petry Sklářové provdané Tesařové a Zuzany Špatinové nyní Navrátilové. K tomuto životnímu rozhodnutí jim hasiči popřáli mnoho štěstí a postavili tradiční bránu pro šťastný vstup do manželství. S radostí můžeme také konstatovat, že v letošním roce nás neopustil žádný člen z důvodu úmrtí. Ze sboru však vystoupili paní Ludmila Božáková se synem, neboť se odstěhovali z Pornic a také Kristýna Božáková, Romana Dopitová a Veronika Saparová. Tyto však nahradili noví členové - Alena Polášková, Lenka Rachtavová a Jiří Rachtava.

V únoru se již tradičně uskutečnily ostatky a to 2. 2. 2008. Tento den jsme využili také k tomu, abychom blahopřáli k životnímu jubileu bratru Josefu Karáskovi, který 16. února oslavil krásných 80 let.

Dále jsme podali na Obecní úřad v Pačlavicích žádost o pronájem budovy a areálu Zadrevu a ta nám byla většinou zastupitelů schválena.

Koncem dubna proběhl sběr železa a pak již pomalu následovaly přípravy na sezónu hasičských výletů. Vzhledem k tomu, že v předchozím roce jsme za pronájem sokolské zahrady a klubovny museli zaplatit 3000,- Kč, jsme se rozhodli i přes obavy z nerovností terénu udělat náš hasičský výlet v areálu Zadrevu. Pódium pro muzikanty bylo provizorně zhotoveno jen z lešeňové konstrukce a fošen a taneční parket nám půjčili hasiči ze Zborovic. Rozhodnutí uspořádat výlet v Zadrevu, i za těchto ztížených podmínek, se však ukázalo jako správné, neboť lidé i hasiči z ostatních sborů byli velice spokojení a vše si chválili.

Po skončení výletů se na členské schůzi odsouhlasilo, že zahájíme terénní úpravy v Zadrevu. Byla shrnuta a odvezena hlína, ve které byly ještě zbytky základů z původních budov. Poté byla navezena hlína nová. Za toto zorganizování patří dík starostovi Dušanu Hejkrlíkovi a také všem členům, kteří pomáhali při rozhrnování a srovnávání.

V říjnu jsme si uspořádali výlet do Milotic, kde jsme navštívili zámek a výstavu místních krojů v bývalé jízdárně zámku. Poté jsme poseděli a pobavili se ve vinném sklípku a součástí byla i ochutnávka vín. Členové si na tenhle výlet vzali i své partnery a vyjádřili jim tak poděkování za čas, který tráví činností v SDH místo s nimi doma.

Vzniklo také ženské družstvo, které se začalo scházet od 5. 11. 2008. Jako jeho velitelka byla zvolena Mirka Motalíková, která má s hasičskými soutěžemi zkušenosti již z dřívějška a seznámila nás s tím, co nás čeká. Bohužel naše zastaralé a neúplné vybavení nám neumožňuje naplno trénovat a proto ještě i příští rok chceme věnovat postupnému doplnění a obnovení výstroje a trénování. Pokud vše půjde dle našich představ, chtěli bychom se v dalším roce již zúčastňovat soutěží.

V listopadu se uskutečnil 1. ročník akce nazvané "Uspávání broučků a berušek", kdy děti se světýlky prošli vesnicí. Trasa však vyla vzhledem k nepříznivému počasí kratší než jsme původně plánovali. I přesto přišlo mnoho dětí i s rodiči. Pro děti byl připraven teplý čaj a párek, pro dospělé voňavý svařák a grog. Děti si také užily velký oheň, ohňostroj a pak si zasoutěžily o drobné ceny. Na závěr si ti nejvytrvalejší zatancovali na mini diskotéce. Doufáme v další úspěšné pokračování této akce v příštích letech.

V prosinci se členky sboru převlékly do kostýmu Mikuláše, anděla a čertů a místní děti "snad" potěšily svojí návštěvou a za slib, že budou hodné a písničku je odměnily nadílkou.

6. prosince se Miroslava Motalíková, Alena Procházková, Markéta Škrabalová a Eva Dopitová zúčastnily v Kroměříži školení preventistů, kde úspěšně složily zkoušku "preventista III. stupně".

Rok jsme zakončili na výroční členské schůzi, kde jsme zhodnotili činnost uplynulého roku a naplánovali si další úkoly pro rok následující. Rádi bychom ve 105. roce od založení SDH v Pornicích pokračovali na doupravení a zatravnění terénu a výsadbě dřevin v Zadrevu, zhotovení zděného přístřešku pro muzikanty, zopakování akcí pro děti a také uspořádání dalších akcí a hasičského výletu.

Členové výboru SDH Pornice

Mikuláš 2008.

Ostatky 2008.

15.01.2009 | TISK


TOPlist

  Úvodní stránka RSredakce | 2009-2015