SDH Pornice   Dnes je pondělí 6. prosince 2021. Svátek má Mikuláš.

Vítejte
na internetových stránkách
Sboru dobrovolných hasičů Pornice.

Z kroniky

  Z kroniky    Oslavy 100 let SDH    Členská základna    Ženský tým    Hasičské soutěže    Kultura v obci    Hasičské výlety    Fotogalerie    Kontakt    Pronájem budovy Zadrevu    Ostatní    Vzkazník    Kalendář akcí  
Znak Pornic

Rok 2011 v SDH Pornice

Rok 2011 byl opět velmi aktivním rokem a myslím, že nepřeháním, když řeknu, že se vůbec nemusíme stydět na něj zavzpomínat.

Dne 5. března se uskutečnilo tradiční vodění medvěda neboli ostatky, kterých se zúčastnilo 18 masek.

V dubnu proběhl sběr železného šrotu. Od obce jsme obdrželi dotace ve výši 20 000Kč, za které se koupilo vybavení pro požární sport a pracovní stejnokroje pro muže.

Na jaře, jen co to počasí dovolilo, jsme se začali zabývat úpravou terénu soukromého pozemku, který je součástí našeho areálu, s vyhlídkou na možnost jeho pozdějšího odkoupení obcí (což se prozatím z pochopitelných důvodů neuskutečnilo). Dříve zarostlý a značně nerovný terén byl srovnán a zorán. Za to patří poděkování firmě AGROPT a Agrodružstvu Morkovice, kteří nám na tuhle práci poskytli techniku. Na náklady sboru byl pak pozemek osetý trávou. Strávili jsme zde spoustu brigádnických hodin. Je nám líto, že s prodejem pozemku to nedopadlo dle našich představ, ale jsme rádi, že jej smíme alespoň nadále využívat.

V letošním roce se do obce díky našemu sboru opět po letech vrátila tradice STAVĚNÍ MÁJE, která dle účasti místních obyvatel byla přijata velice kladně. Májka byla postavena 30. dubna a pokácena 29. května.

Jen co se na jaře trochu oteplilo, začali jsme se chystat na sezónu požárního sportu. Zúčastnili jsme se soutěže PHL v Počenicích, okrskové soutěže v Morkovicích – tato soutěž dostala naše muže až na soutěž okresní, neboť družstva mužů na 1. a 2. místě okrskového kola se vzdali možnosti postupu na okres. Další soutěže, kterých jsme se zúčastnili, byly v Karolíně (zde soutěžili jen muži), v Litenčicích, Zdounkách, Nětčicích, Medlově (jen muži) a sezónu jsme ukončili 28. září soutěží u nás v Pornicích. Mimo tyto soutěže se ještě jeden z našich členů, Michal Přibylík, zúčastnil soutěže O železného hasiče v Prasklicích. Bohužel musím podotknout, že družstvo žen v letošním roce nefungovalo tak dobře, jako v roce předchozím, (ať už důvodem bylo pracovní vytížení nebo osobní důvody našich členek) a na spoustě soutěží nás doplňovaly i ženy z jiných sborů, jen abychom měly vůbec nějakou účast. Přesto si myslím, že tato sezóna byla úspěšná a plodná a to zejména pro muže, kteří se účastnili nejen v kategorii mužů, ale i starších pánů a dovezli si ze soutěží cenné poháry a zkušenosti. (více ve zprávě Požární sport v SDH Pornice za rok 2011)

Během července a srpna jsme se pak účastnili hasičských výletů ve Lhotě, Pačlavicích, Prasklicích, Morkovicích, Osíčanech a Uhřicích. Náš výlet se tentokrát poprvé nekonal v neděli, ale již v sobotu 16. 7. a pokračoval taneční zábavou až do pozdních nočních hodin. Koncem srpna se na náš sbor obrátila nová paní ředitelka místní Mateřské školy s prosbou o pomoc při vyklízení půdních prostor v MŠ. Této žádosti bylo ochotně vyhověno.

Na podzim se začalo s budováním vytouženého přístřešku pro muzikanty, který nahradí konstrukci z lešení, která se doposud využívala.

V říjnu proběhlo již tradiční Uspávání broučků a berušek.

Listopad měl pro nás příjemné pobavení na Kateřinské zábavě v Morkovicích, kam jsme s našim sborem zavítali.

Dne 26. 11. se Petr Valouch a Milan Dopita zúčastnili školení strojníků a dne 3. 12. Eva Dopitová školení preventistů.

BOHU KU CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI je motto hasičů a přestože v letošním roce nebylo potřeba žádného zásahu v naší obci, chceme být připraveni pro případ, kdy by bylo naší pomoci potřeba. Proto jsme se po celý rok průběžně snažili vylepšovat a zdokonalovat vše, co potřebujeme pro naši činnost, ať už se jedná o údržbu techniky, péči o majetek sboru a majetek nám svěřený do pronájmu, vzdělávání se, rozvíjení kulturních činností v obci a spoustu dalších činností. Věřím, že sbor dobrovolných hasičů se tak stává důležitou součástí obce.

Na závěr chci poděkovat členům, kteří se podíleli a podílejí na tom, aby náš sbor fungoval, a děkuji také všem příznivcům SDH Pornice, kteří nám pomáhají, sponzorům a v neposlední řadě i starostovi a zastupitelstvu obce, bez jejichž podpory a vstřícnosti by naše činnost nebyla na takové úrovni.

Eva Dopitová, velitel SDH

Rok 2011 v SDH Pornice.

18.02.2012 | TISK


TOPlist

  Úvodní stránka RSredakce | 2009-2015