SDH Pornice   Dnes je sobota 11. července 2020. Svátek má Olga.

Vítejte
na internetových stránkách
Sboru dobrovolných hasičů Pornice.

Z kroniky

  Z kroniky    Oslavy 100 let SDH    Členská základna    Ženský tým    Hasičské soutěže    Kultura v obci    Hasičské výlety    Fotogalerie    Kontakt    Pronájem budovy Zadrevu    Ostatní    Vzkazník    Kalendář akcí  
Znak Pornic

Rok 2009 v SDH Pornice

Rok 2009 byl na činnost velmi bohatý. Již v únoru se uskutečnily tradiční ostatky a to 21. února. Nálada byla výborná, masky veselé a počasí bylo krásné. Po letech napadl sníh a svítilo na nás sluníčko.

Koncem února naši členové Martin Dopita, Dušan Hejkrlík, Milan Dopita a Petr Valouch pomáhali při požáru v Pačlavicích.

Také ženské družstvo nezahálelo a zahájilo sezónu malým soustředěním, které se konalo poslední dubnový víkend na chatě Agrodružstva Morkovice na Skavsku. Soustředění mělo bohatý program: přednáška z prevence a zdravovědy, dále naše velitelka družstva pozvala instruktora z SDH Vrchoslavice, který nám předvedl dýchací přístroj, kyslíkovou masku a její použití. Hlavním předmětem soustředění bylo seznámení se s hasičskou výzbrojí a technikou provedení požárního útoku. Na soustředění nás navštívila mužská část našeho sboru se starostou SDH, která během našeho pobytu na Skavsku osadila trávou námi upravený terén v areálu Zadrevu.

Dne 4. května se uskutečnila v pornické kapli mše za sv. Floriána, který je patron všech hasičů. Tuto tradici budeme nadále udržovat. Po mši byli členové SDH pozváni na faru v Morkovicích k malému pohoštění.

Začátkem května proběhl sběr starého železa. Železo bylo odvezeno do sběrného dvora v Dřevnovicích.

V sobotu 9. května se na fotbalovém hřišti v Prasklicích konalo okrskové kolo v požárním útoku pro region Morkovsko. Soutěže se po dlouhé diskuzi zúčastnilo naše družstvo žen, které si muselo vypůjčit z SDH Morkovice chybějící část výzbroje. Morkovice nám zapůjčily stroj, opasky, helmy, proudnice a umožnily nám před soutěží nácvik s vodou na letišti v Morkovicích. I přes krátkou dobu trvání ženského družstva a jen okrajové znalosti jsme tento požární útok úspěšně dokončily a umístily jsme se na krásném druhém místě. Toto byla první účast ženského družstva SDH Pornice na soutěži v požárním útoku v celé historii sboru. Tímto chci jako velitelka družstva všem zúčastněným ženám poděkovat a doufám, že i v příštích sezónách budeme aktivní. Myslím si, že získaný diplom a pohár jsme si zasloužily.

Na 15. května byla svolána členská schůze, na které starosta hasičů poděkoval ženskému družstvu za účast v okrskové soutěži. Dále se probíraly všechny chystané úpravy areálu Zadrev. Hlavním tématem této schůze byla příprava na náš hasičský výlet.

Již týden po naší schůzi v budově Zadrevu byla zahájena plynofikace. Tato úprava trvala týden a byly provedeny nové rozvody topení a zapojen nový plynový kotel spolu s plynovým sporákem. Toto vybavení pořídil OÚ Pačlavice.

V červnu nám ve venkovním přístřešku vystavěl pan Miroslav Janoštík krb s udírnou, který si sbor pořídil za vlastní peníze. Poděkování patří také členům, kteří se podíleli na výstavbě. Po dokončení krbu pan Jiří Rachtava vyzdobil zdi malbou vodní krajiny.

Od června do srpna proběhla sezóna hasičských výletů. Náš sbor se zúčastnil výletů ve Švábenicích, Lhotě, Pačlavicích, Prasklicích, Osíčanech, Morkovicích a Uhřicích. Před sezónou výletů byla doplněna sváteční výstroj některých žen sboru.

Dne 18. července jsme v pornické kapli nechali vysvětit hasičský prapor a sošku sv. Floriána, kterou pro SDH Pornice umělecky vytvořil pan Rachtava. Po vysvěcení proběhla slavnostní hasičská schůze, která byla zakončena večeří. Na tuto večeři byl pozván farář morkovské farnosti.

Dne 19. července se již podruhé uskutečnil hasičský výlet v areálu Zadrev. Letos jsme na výlet byli lépe připraveni než loni. Terén byl srovnaný a krásně se zelenal. SDH Pornice slavilo 105. výročí založení. Výletu předcházelo slavnostní položení věnců u pomníku padlých a na místním hřbitově. Vzpomínkovou řeč přednesl pan Trávníček. Poté jsme před mateřskou školou přivítali zúčastněné sbory a za hudebního doprovodu dechové hudby Šohajé jsme v trojstupu odpochodovali do areálu Zadrev. Počasí nám přálo a my i hosté jsme strávili příjemné odpoledne.

Koncem července OÚ Pačlavice nechal provést zateplení a novou fasádu na budově Zadrevu. Nový kabát budově Zadrev sluší.

V pátek 23. října jsme uspořádali již druhý ročník akce nazvané "Uspávání broučků a berušek". Letos se děti sešly v Zadrevu a odtud vyrazily se svými lampióny na světýlkový průvod Pornicemi. Po návratu na děti čekal teplý čaj a sladká odměna. Akce měla zábavný program plný soutěží, krásný ohňostroj a dětskou diskotéku. Zábavným programem děti provázely skutečné berušky s broučky. Na závěr děti uložily berušky k zimnímu spánku.

V sobotu 24. října jsme si domluvili v Litenčicích na bowlingu relaxační odpoledne, které si určitě v budoucnu zopakujeme.

Dne 14. listopadu byla svolána mimořádná schůze, na které nám starosta SDH oznámil, že nás 10. listopadu 2009 navždy opustil dlouholetý člen SDH Pornice pan Josef Karásek. Členem sboru byl od 1. 1. 1971, což je 38 let. Rozloučení se uskutečnilo 16. 11. v pornické kapli, kde se členové rozloučili s panem Karáskem děkovnou řečí a posledním zasalutováním.

Dne 21. listopadu se konalo školení strojníků, kterého se z našeho sboru zúčastnil pan Petr Valouch.

V prosinci byl proveden nový rozvod elektřiny v budově Zadrevu, který udělali ve svém volném čase Dušan Hejkrlík a Ladislav Polášek. Ten nám již prováděl elektrické rozvody ve venkovním přístřešku. I když není členem SDH je naším příznivcem, za což mu děkujeme.

Tento měsíc se Markéta Škrabalová a Eva Dopitová zúčastnily přeškolení preventistů třetího stupně, které se konalo v Kroměříži.

Gratulujeme naší člence Petře Tesařové k narození syna. I letos jsme bohatší o novou členku, a to paní Janu Horákovou, která určitě posílí náš ženský tým.

Na závěr lze říci, že v letošním roce jsme udělali spoustu práce a to jak v profesní oblasti, tak i na Zadrevu, kde máme své útočiště. Za tuto práci a úsilí patří dík všem zde zúčastněným.

za SDH Pornice Mirka Motalíková

Hasičský výlet 2009.

Ostatky 2009.

Uspávání broučků a berušek 2009.

03.02.2010 | TISK


TOPlist

  Úvodní stránka RSredakce | 2009-2015